Belgian natural waffle

Dutch honey waffles - 10 pcs

CRISPY CHOCOLATE BUTTER WAFFLES - 10 pcs

PEGI

Waffle Dough